Nanologicas patent godkänt i Australien

Report this content

Den australiensiska patentmyndigheten har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”.

Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro® genom att ge ensamrätt på metoder för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation.

Det här patentet godkändes i Europa förra året och det är nu glädjande att vi utökar det geografiska skyddet till att omfatta även Australien. Utvecklingsarbetet av vår inhalationsplattform fortsätter såväl internt som med externa partners och vi genomför nu ett toxikologiskt studieprogram för plattformen”, säger Adam Feiler, CTO Nanologica.

NLAB Spiro® är en skalbar drug delivery-plattform som utgörs av mikrometerstora sfäriska porösa silikapartiklar, fullt lösliga i simulerad lungvätska, där läkemedelssubstanser kapslas in inuti silikapartiklarnas porer. Formulering av läkemedel med NLAB Spiro® kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av en läkemedelssubstans. NLAB Spiro® skyddar läkemedelssubstanser från nedbrytning, ger en kontrollerad frisättningsprofil och möjliggör lokal behandling med minskad systemisk påverkan, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.

Plattformen genomgår nu ett toxikologiskt studieprogram där de första resultaten förväntas kunna läsas ut under sommaren.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Manager Nanologica
Tel: + 46 72 211 21 90
eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar vi efter att minska klyftorna inom sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklar vi vår teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi vill vi göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Om NLAB Spiro®
NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. Plattformen består av biologiskt nedbrytbara nanoporösa silikapartiklar som kan laddas med läkemedelssubstanser inuti partiklarnas porer. Partiklarna är sfäriska, icke-aggregerande och uppträder som ett fritt flödande pulver. De aerodynamiska egenskaperna skräddarsys för att lämpa sig för inhalation och partiklarnas storlek ligger mellan 2 µm och 5 µm, vilket gör att de kan nå den del av lungan där de ska verka – ju mindre partiklar, desto längre ner i lungan kan de nå. Väl i lungan frisätts läkemedelssubstansen och ger behandlingseffekt lokalt. NLAB Spiro® kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av en läkemedelssubstans, skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning, ge en kontrollerad frisättningsprofil och möjliggöra lokal behandling med minskad systemisk påverkan, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com