Uppdatering gällande Nanologicas studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Report this content

 Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares beräknas försenas, med anledning av utbrottet av COVID-19. Fokus läggs nu på pågående partnerprojekt samt att vidareutveckla inhalationsplattformen NLAB Spiro™. 

Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares är planerad att under 2020 gå in i klinisk fas. Studien som är planerad att genomföras i Australien beräknas med anledning av utbrottet av COVID-19 att försenas. Efter att under februari ha genomfört en undersökning av klinikresurser i Australien konstaterades att det under rådande omständigheter kommer vara svårt att genomföra kliniska studier som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Sjukvårdssystemet i Australien är hårt pressat och det är av stor vikt att värna patienters hälsa och undvika icke-nödvändiga sjukhusbesök.

 ”Under rådande omständigheter är det varken rimligt eller försvarbart att driva en klinisk studie som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Försöksdeltagarnas säkerhet är av yttersta vikt, liksom att inte belasta sjukvårdens kapacitet att vårda patienter. Vi räknar därmed med en försening av studien och får se tiden an innan vi kan avgöra magnituden av COVID-19 och dess följdverkningar för klinisk forskning i landet. Fullt fokus läggs nu på våra pågående partnerprojekt samt att vidareutveckla inhalationsplattformen NLAB Spiro™ som tilldragit sig stort intresse”, säger Kia Bengtsson, Director Drug Development, Nanologica.

Hur lång denna försening kommer att bli är i dagsläget omöjligt att bedöma. Bolaget återkommer när det finns information att tillgå, dock senaste under fjärde kvartalet 2020. Studien med NIC-001 syftar till att mäta mängden substans i blodet vid Nanologicas sublinguala beredning jämfört med den orala formulering som idag finns tillgänglig på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail:
johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

Prenumerera

Dokument & länkar