Nattaro Labs AB beviljas patent i Kina för doftbete som lockar vägglöss

Report this content

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget har beviljats patent i Kina för sitt unika doftbete som attraherar vägglöss (bed bugs). Sedan tidigare har Bolaget patent för doftbetet i bland annat USA och flera länder i Europa.

Det patenterade doftbetet används idag i Bolagets produkt Nattaro Scout för att locka vägglöss in i en fälla. Doftbetet består av fem olika ämnen som tillsammans imiterar doftbilden, feromonerna, av ett vägglusbo och attraherar såväl honor som hanar samt alla fem nymfstadier av vägglöss. Nattaro Scout används för att upptäcka vägglöss tidigt, för att kontrollera om man drabbats av vägglöss, för att säkra att en sanering har lyckats samt för en kontinuerlig övervakning i riskmiljöer som exempelvis hotell.

Vårt strategiska arbete med patentportföljen är en del i processen för att möjliggöra framtida licens- och leverantörsintäkter på en världsmarknad”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. ”Bolagets fokus 2022 ligger på marknader i Europa och i Nordamerika, men sedan vi påbörjat vår internationalisering noterar vi ett ökat intresse även från Asien. Vi har en global ambition och under 2021 beviljades patent i bland annat Hong Kong och Japan. Att vi får vår patentansökan i Kina godkänd är ännu ett bevis på uppfinningshöjden i vårt unika doftbete”, säger Carl-Johan Gustafson.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Patentet för doftbetet i Kina är giltigt till december 2037.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com