NATTOPHARMA – SISTA HANDELSDAG PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Nasdaq har godkänt NattoPharma ASAs ansökan om avnotering från marknaden Nasdaq First North.

Sista handelsdag för NattoPharma-aktien (ticker: NATTO, ISIN: NO0010289200) är fastställd till 25 september 2018.

Aktieägarna i NattoPharma, vars aktier är registrerade i Euroclear Sweden, kommer att kunna handla sina aktier på den norska marknaden, så snart de konverterats till ”Norska” aktier, detta sker via respektive förvaltares/Banks försorg. Nackdelarna med en avnoteringen från Nasdaq First North är således mycket begränsade.

NattoPharma har engagerat Eminova Fondkommission AB för att bistå i den praktiska hanteringen av att överföra aktierna för närvarande noterade på Nasdaq First North till Oslo Axess. För frågor avseende avnoteringen, vänligen kontakta; Eminova Fondkommission AB per telefon: 08-68421100, eller mail: info@eminova.se

NattoPharma ASA sin Certified Adviser på Nasdaq First North er Avanza Bank.

Som tidigare nämnts är aktierna i NattoPharma ASA fortsatt noterade på Oslo Axess. Vilket innebär att informationsgivningen inte försämras. Aktieägare som önskar få löpande information i samband med bolagets meddelanden till Oslo Axess kan anmäla sig till bolaget för att prenummerera på pressmeddelanden via bolagets nyhetstjänst.För mer information, vänligen kontakta:

Kjetil Ramsøy

CEO, NattoPharma

E-mail: kjetil.ramsoy@nattopharma.com


Denna information är föremål för upplysningskraven enligt avsnitt 5-12 i lagen om Norsk värdepappershandel.

Denna information är information som NattoPharma ASA (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen som anges ovan klockan 15:00 CET den 30 augusti 2018.

Om oss

NattoPharma, the world leader in Vitamin K2 Research and Development, has invested millions of dollars in in-vitro, in-vivo, and clinical studies to document the effects of MenaQ7® Vitamin K2 as MK-7. This commitment has created the only patented and clinically validated K2 on the market. After establishing the first commercial Vitamin K2 with its flagship brand, MenaQ7®, NattoPharma has consistently answered and met market needs through the development of new production technologies: • In 2012, the company introduced MenaQ7® Crystals, which represented an important breakthrough in the new generation of Vitamin K2 products, producing the purest natural MK-7 available.• In 2014, NattoPharma introduced the only all-trans nature-identical synthesized Vitamin K2, MenaQ7® PURE. Not only did the company succeed in changing the market with MenaQ7® PURE – offering a high-quality, competitively priced ingredient – but its efforts were rewarded with the NutrAward for Best Functional Ingredient at Natural Products West/engredea 2015.Vitamin K2 is essential for the body to utilize calcium to build healthy, strong bones and to inhibit calcium deposits in the arteries. Published clinical studies have demonstrated the high bioavailability and proof of efficacy for Nattopharma’s all-trans MK-7 products in healthy and diseased populations, for bone and cardiovascular health. NattoPharma continues to build its competitive advantage through focus on IPR and has patents both granted and pending related to relevant healthbenefits and market segments, creating extra value for its customers. And NattoPharma staff consists of professionals people with longstanding experience in medical and biochemical research as well as pharmaceutical and food supplement development. By understanding and controlling the chemistry, NattoPharma provides the market all-trans MK-7 products, while our sales and marketing team has extensive knowledge of international market demands with which it supports our partners.

Prenumerera

Dokument & länkar