Solskolan upptäckte Stefan Ståhls förstadier till cancer – blev botad

Solskolan har under två dagar genomfört UV-scanning och informerat om solning i sin monter i Visby småbåtshamn. En av dem som kom till Solskolan för andra året, var Stefan Ståhl, 65. Förra året visade bilden från UV-scanningen att han hade hudförändringar som borde undersökas.
– Jag tog kontakt med sjukhuset direkt jag kom hem och det konstaterades att jag hade förstadier till cancer. Jag har fått behandling och är botad. Solskolan gör ett fantastiskt arbete, säger Stefan Ståhl, bosatt i Ängelholm och Visby.

Förstadier till hudcancer – aktiniska keratoser – drabbar 100 000 svenskar årligen. Upptäcks de i tid kan de tas bort och hudcancer undvikas.
– Jag blev väl inte direkt förvånad. Jag vet att jag varit mycket i solen och lagrat på mig gamla synder och de brukar hinna ifatt en. Två månader efter att jag besökte Solskolan förra sommaren var behandlingen igång. När jag testade mig igen i dag, så visar bilden att jag är helt botad, säger Stefan Ståhl.

Under två dagar besökte 280 personer Solskolans monter och gjorde en UV-scanning samt besvarade Solskolans enkät. Resultatet från enkäten visar att 8 av 10 känner sig fräschare med solbränna. Så många som 85 % har bränt sig någon gång. 4 av tio kan inte heller tänka sig att sluta sola.

Docent och överläkare Ingrid Synnerstad från Linköpings Universitetssjukhus är den som har analyserat bilderna från UV-kameran.

– 10-20 procent av dem som fått UV-scannat sig under de här två dagarna har hudförändringar som sannolikt orsakats av allt för intensiv eller långvarig solexponering. Den här typen av hudförändringar innebär att man har utsatts för en överexponering i solen som på sikt ökar risken för hudcancer, säger hon.

– Jag är egentligen inte förvånad att vi hittat så många med hudförändringar. Personer som har en skandinaviskt ljus hud har många gånger en övertro på hur mycket sol som huden klarar av, konstaterar Ingrid Synnerstad.

 

Frågor:
Press: Lena Bergling, 0702–34 51 58, Annika Eliasson, 0702-35 43 35, info@rmpmedia.se
Nätverket mot cancer:
Katarina Johansson, 070-572 60 80.

Taggar:

Dokument & länkar