Hur kan Sverige få mer forskning kring cancersjukdomar och patienterna tillgång till nya behandlingar?

Report this content

Öppet brev till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson:

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Tillgång till avancerad teknologi och nya behandlingsbara tillstånd lär oss att varje människa har unika behov. Det är tydligt att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknologi.
Cancer är en sjukdom som i högre utsträckning drabbar äldre, samtidigt som det finns enorma möjligheter till att göra den nästan kronisk med de behandlingar som idag finns i utveckling. En tredjedel av svenskarna kommer att få cancer under sin livstid.

Socialstyrelsen har visat att mer än 2/3 av medelivslängdsökningen kommer från medicinska framsteg med läkemedelsbehandlingar. En vård i världsklass ger inte enbart en mer arbetsför befolkning utan också förutsättningar för en blomstrande life science sektor och en preventiv hälso- och sjukvård.

Under seminariet ”Allians mot cancer” den 3 juli diskuterades dessa frågor med Anders Lönnberg, av regeringens utsedd till nationell samordnare för life science (livsvetenskap).
Vi har skickat med honom tre frågor till dig, Helene Hellmark Knutsson, för att höra hur Sveriges forskningsminister ser på Sveriges möjligheter att investera i hälsa för att skapa ytterligare välstånd.

  1. Vilka konkreta åtgärder avser du att vidta för att integrera klinisk cancerforskning i vården, nationella initiativ och samordning, så att Sverige inom ett decennium ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling på cancerområdet? Det finns ett direkt samband mellan forskning och förbättrade behandlingsresultat och överlevnad för patienter.
  2. Vilka förslag kommer du att lägga för att Sverige ska bli ett föregångsland med hög attraktionskraft där de digitala möjligheterna vi har nyttjas till fullo och innebär att svensk cancerforskning får en maximal patientnytta samt en unik position i världen?
  3. Varför dröjer det som regel två-tre år efter att europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt en ny behandling till dess att den når patienter på svenska sjukhus?

Vi ser fram emot svar på frågorna. 

Kontakt: Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 070-572 60 80.
Presskontakt: Lena Bergling, 070- 2345 158, Annika Eliasson, 0702-35 43 35.

Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och två stora lokala föreningar. Totalt representerar vi 30 000 medlemmar. Vi har varit en del av den nationella cancerstrategin och arbetet inom Regionala cancercentrum (RCC), drivit på arbetet med fler kontaktsjuksköterskor, kompetenskoncentration, pakkeförlopp för kortare tid från diagnos till behandling, cancerspecialiserade vårdcentraler för kronisk cancer och diagnostiska center för cancersjukdom. Bland annat.

Taggar:

Dokument & länkar