Tidig upptäckt av cancer handlar om liv och död – men det politiska ansvaret saknas

Report this content

Huvudfokus för Världscancerdagen 2021 är att se till att patienter snabbt får en diagnos vid misstänkt cancer. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral under en kortare period innan de slutligen fått remiss för vidare utredning om eventuell cancer.

Tidigt upptäckt cancer där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död.

Men en ny undersökning visar att det bland regionpolitiker och ansvariga för cancervårdens utveckling, finns liten kunskap och vilja att använda existerande digitala verktyg som larmar när patienter har symptom som kan vara cancer.

- Det är skrämmande hur det pratas och diskuteras år efter år, men att inget konkret händer. Systemen finns. De är enkla, billiga och räddar tusentals liv. Varför ser inte ansvariga till att införa dem i journalsystemen och underlätta för läkarna ute på vårdcentralerna, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Hela undersökningen presenteras på Världscancerdagen 4 februari.

För ytterligare information om undersökningen – kontakta oss enligt nedan.

Media hälsas välkomna till Världscancerdagen webinar! 4 februari 9.30 – 12.30. Hela programmet  
 

Kortfakta digitala systemet:

Det är till vårdcentralerna de flesta kommer med sina symptom och det digitala verktyget ska användas där. Det är redan infört i Storbritannien där allmänläkaren får en signal i datorn om någon patient har symptom som kan tyda på cancer. Systemet söker igenom patientens data under det senaste året och hittar symtom eller provsvar som var och en för sig kanske inte talar för cancer, men sammantaget ger en signal om att det kan vara cancer som behöver utredas.

Frågor:

Margareta Haag, Nätverket mot cancer: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35. info@rmpmedia.se

Nätverket mot cancer har i över 10 år arrangerat Världscancerdagen.

Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och fyra lokala föreningar. Totalt representerar vi 30 000 medlemmar. www.natverketmotcancer.se

Prenumerera