Pegroco Invest AB senarelägger publicering av årsredovisning för 2021

Report this content

Pressmeddelande 01 april 2022

Publicering av årsredovisning 2021 är framflyttad och kommer offentliggöras vecka 15, 2022, istället för som tidigare aviserats vecka 13.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest

e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: +46 708 636 401

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar