Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Snemyr Betongsprøyting – stärker erbjudandet i Norge

Report this content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har via dotterbolaget Nordisk Bergteknik AS ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Snemyr Betongsprøyting AS, en etablerad aktör inom bergförstärkning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ och position i Norge.

Snemyr Betongsprøyting AS grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning som kompletterar Nordisk Bergtekniks nuvarande erbjudande inom bergförstärkning. Verksamheten utgår från den administrativa och logistiska basen i Kristiansand men bolaget åtar sig uppdrag i hela Norge.

”Vi är glada över att få välkomna Snemyr Betongsprøyting till Nordisk Bergteknik. Flera av våra bolag inom koncernen samarbetar idag med bolaget. Genom förvärvet kan vi fortsätta vårt samarbete och stärka vår närvaro i Norge. Snemyr är välskött och har en kompetent och erfaren ledning som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet innebär en komplettering av vårt erbjudande och kommer att bidra till att ytterligare stärka vår roll som en viktig aktör i samband med satsningarna som görs inom ny infrastruktur i Norge, men också kommande drifts-och underhållsbehov”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

”Vi ser fram emot att bredda vårt samarbete med övriga bolag inom koncernen och fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med Nordisk Bergteknik”, säger Asbjørn Aasen, VD för Snemyr Betongsprøyting.

Köpeskillingen uppgår till 60 MNOK och delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid dagens ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Berg Norge och bedöms bidra med i storleksordningen 0,20 kronor i vinst per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet. Tillträde förväntas ske under början av fjärde kvartalet 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022 klockan 14:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar