NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Partners – JCP V

Report this content

NAXS har gjort ett investeringsåtagande om 5 MEUR gentemot JAB Consumer Partners – JCP V (”Fonden”).

Fonden saminvesterar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på varumärken i premiumsegmentet inom konsumentvaror & tjänster. Tidigare investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Espresso House, Dr Pepper och Pret a Manger i konsumentvarusektorn liksom National Veterinary Associates i sektorn djursjukvård.

NAXS är sedan tidigare investerare i de två föregående fonderna (JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II och III).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

´

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org. nr. 556712-2972

Alma, Nybrogatan 8

114 34 Stockholm

E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar