Delårsrapport, januari-mars 2019

Report this content

KVARTALET JANUARI–MARS 2019

>      Nettoomsättningen ökade med 19% till 445,9 Mkr (374,4). I USD ökade nettoomsättningen med 5%.

>      Orderingången ökade med 20% till 442,1 Mkr (369,0). I USD ökade orderingången med 5%.

>      EBITA uppgick till 40,6 Mkr (31,1), motsvarande en EBITA-marginal om 9,1% (8,3).

>      Justerat* EBITA uppgick till 40,6 Mkr (33,5), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 9,1% (8,9).

>      Rörelseresultatet uppgick till 39,4 Mkr (30,0). Rörelsemarginalen uppgick till 8,8% (8,0).

>      Resultat efter skatt uppgick till 34,7 Mkr (21,1).

>      Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,06 kr (1,33) och efter utspädning till 2,06 kr (1,31) **.

>      IFRS 16 har ökat EBITA med 0,2 Mkr och ökat balansomslutningen med 28,5 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

>      Den 4 mars förvärvades 100% av aktierna i Multiprint A/S, Danmark ***.

>      Managing Director till etableringen i Nederländerna har rekryterats.

>      På årsstämman den 13 maj beslutades om en utdelning på 4,50 kr per aktie.

*** Multiprint bidrog med 6,9 Mkr i nettoomsättning samt med 1,2 Mkr i EBITA under första kvartalet 2019. Om Multiprint konsoliderats från 1 januari 2019 hade nettoomsättningen för första kvartalet 2019 ökat med 11,4 Mkr till 457,3 Mkr och EBITA ökat med 1,4 Mkr till 42,0 Mkr. Transaktionskostnader i kvartalet hänförliga till förvärvet av Multiprint uppgick till 0,6 Mkr. 

VD HAR ORDET

En stabil start på 2019 för NCAB

År 2019 har börjat bra för NCAB, med en kraftig resultatökning. Orderingången och omsättningen växte också starkt räknat i svenska kronor. I dollar är omsättningstillväxten för hela koncernen dock något svagare än tidigare kvartal, vilket beror på den svagare orderingången i det fjärde kvartalet 2018. Tillväxttakten i orderingången har dock förbättrats i första kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Som tidigare fortsätter Nordic att leverera bra tillväxt och starkt resultat. Även vårt segment East går fortsatt bra. I Europe var tillväxten något svagare under detta kvartal efter ett starkt fjärde kvartal 2018.

I North America tar det längre tid än planerat att ställa om verksamheten och även om det går åt rätt håll, så låter resultaten vänta på sig. Vi har minskat andelen lågteknologiska produkter enligt plan men ännu har detta inte kompenserats helt även om vi har fått många nya kunder som utvecklas bra. Vi har precis fått informationen att tullarna på import till USA ökat från 10 till 25 procent från och med 10 maj.

Förvärvet av Multiprint genomfördes i mars och integrationen går enligt plan. I Malaysia, där vi startade för tre månader sedan har vi nu fyra anställda som bygger en bas med nya kunder. I Nederländerna håller vi också på att starta verksamhet och har rekryterat en Managing Director som börjar sin anställning i slutet av juni.

Vår årliga medarbetarekonferens som hölls i april i är ett viktigt sätt för oss att bygga och underhålla en stark kultur. I år var vi 270 deltagare, 40 fler än året innan. I vår hållbarhetsrapport och vår årsredovisning som just publicerats framgår hur motiverade medarbetare vi har. I årets medarbetarundersökning blev resultatet ännu bättre än året innan. Engagerade medarbetare är vår absolut viktigaste framgångsfaktor eftersom vi är ett kunskapsföretag - även om vi alltid har mönsterkortet i fokus.

Hans Ståhl

VD och koncernchef NCAB Group AB

Denna information är sådan information som NCAB Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj, 2019 kl. 06:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterade på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost”. NCAB grundades 1993 sedan dess karaktäriserats av en entreprenörs och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har lokal närvaro i 17 länder in Europa, Asien och Nordamerika och med kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2018 till 1 617 miljoner kronor. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Dokument & länkar