INBJUDAN Telefonkonferens om NCABs rapport för det andra kvartalet 2018

Den 16 augusti klockan 06.00 publiceras NCABs rapport för det andra kvartalet 2018. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Hans Ståhl presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forssén.

Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

Från Sverige: +46 856642662

UK:                +44 2030089819

US:                +1 8557532235

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/2018-08-16-ncab-group-q2-report-2018 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

NCABs webbsida https://corporate.ncabgroup.com/sv/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i

efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB noterades på NASDAQ Stockholm, small cap den 5 juni 2018. NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.

Om oss

NCAB Group är en av världens ledande leverantörer av mönsterkort och erbjuder designstöd, prototyper, produktion och kvalitetssäkring till 1 725 kunder på cirka 45 marknader globalt. Företaget erbjuder ett brett spektrum av mönsterkort som produceras i externa fabriker, huvudsakligen belägna i Kina. NCAB har cirka 378 anställda, 17 lokala dotterbolag runt om i världen och omsätter cirka 1,6 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar