Årsstämma i NCC AB den 7 april

Den 7 april håller NCC AB årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården i Stockholm. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén, Fredrik Lundberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing.

Aktieägare, som representerar över 50 procent av det totala antalet röster i bolaget, föreslår omval av ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna är Viveca Ax:son Johnson, Ulf Lundahl och Mats Lagerqvist. Viveca Ax:son Johnson föreslås till ordförande.

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas med 4,00 (11,00) SEK per aktie. Föregående år lämnades en extrautdelning om 10,00 SEK per aktie. Styrelsen föreslår tisdagen den 14 april 2009 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 17 april.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2008 ska fortsätta att tillämpas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med totalt 2 535 000 SEK, fördelat med 575 000 SEK till styrelsens ordförande, 460 000 SEK till vice ordförande och 375 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Vidare föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna aktier vid ett eller flera tillfällen.

Se hela kallelsen: http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Investor-relations/Arsstammor/Kallelse-till-arsstamma-i-NCC-AB/

För frågor, vänligen kontakta:
Lovisa Lagerström Lantz, vik. presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 592 45 46
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar