Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2022

Report this content
Läs original

Året avslutat stabilt

– 2022 har varit mer utmanande än väntat, men vi står trots det väl rustade för framtiden med en bra orderstock, god efterfrågan i många segment, många stabila verksamheter och stark finansiell ställning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.
 

 • Orderingången lägre inom naturlig variation, stark orderstock
 • Lägre rörelseresultat för helåret drivet främst av Industry och Building Sweden, i kvartalet också av Building Nordics
 • En fastighetsförsäljning resultatavräknad i kvartalet
 • Bra kassaflöde före finansiering i kvartalet men negativt på helåret drivet av lägre resultat och färre resultatavräknade fastighetsprojekt
 • Vinst per aktie 10,29 SEK att jämföras med målet 16,00 SEK per aktie 2023
 • Styrelsen har föreslagit utdelning på 6,00 (6,00) per aktie för 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen, se sid 14 i rapporten
   

Fjärde kvartalet 2022

 • Orderingången uppgick till 12 280 (16 059) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 018 (15 998) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 544 (605) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 (577) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 407 (538) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (5,00) SEK
   

Perioden januari – december 2022

 • Orderingången uppgick till 53 285 (55 786) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 54 198 (53 414) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 358 (1 825) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 299 (1 765) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 069 (1 508) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,29 (14,02) SEK
   

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar rapporten vid en webbcast och telefonkonferens den 31 januari 2023 kl. 09.00 (CET). Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CET).

Länk till webbcast: https://ncc-live-external.creo.se/230131

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.

SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi och finansdirektör (CFO), 0730 37 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, 0708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023, kl 07.10 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar