NCC använder mandat för återköp av aktier

Styrelsen i NCC AB bekräftar sitt beslut att använda det mandat för återköp avaktier som gavs av årsstämman den 4 april 2012.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2012 (långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram) bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier.

Återköpen ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det totala antalet registrerade aktier i NCC uppgår till 108 435 822, varav 30 633 825 aktier av serie A och 77 801 997 aktier av serie B. Bolaget innehar inga aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Thorné, tf kommunikationsdirektör NCC AB,08 585 523 46, 070 214 77 27
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post:press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, kl. 14.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar