NCC bygger nya hyresrätter åt Stångåstaden

Läs original

Centrala Linköping får ytterligare 98 nya hyresrätter när gamla Prisokvarteret förvandlas till moderna bostadskvarter. Bostäderna blir klara i andra kvartalet 2018. Avtalet mellan NCC och Stångåstaden är värt 177 MSEK. 

– Kvarteret Agraffen är en viktig länk i utbyggnaden av Övre Vasastaden och det känns roligt att få fortsätta samarbetet med NCC och fylla ut luckan som utgjorts av Prisokvarteret. De nya kvarteren ger staden nya moderna hyresrätter i en mycket attraktiv del av Linköping, säger Andreas Rönngren, projektledare på det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstaden.

NCC bygger ett helt nytt kvarter som färdigställs etappvis till november 2018. På tomten låg tidigare matvarubutiken Priso. Kvarteret Agraffens 98 hyresrätter byggs i samma område som kvarteret Alnen där NCC redan bygger 145 hyresrätter åt Stångåstaden, som ska stå klara för inflyttning 2017.

Byggnadens ytterfasad i tegel kommer att följa den svängda Industrigatan och Järnvägsgatan. Huset får mellan sex och nio våningar ovan mark, fördelade på sex trapphus, samt två våningar garage och förråd under mark. Lägenheterna varierar i storlekar från ett till fem rum och kök. Bottenvåningen rymmer sex stycken lokaler. I området har en ny matvarubutik redan etablerats.

Området Övre Vasastaden var tidigare industrimark. De gamla fabrikerna har rivits och lämnar plats för en helt ny stadsdel präglad av grönskande trädgårdar och trädkantade gator. Den nya stadsdelen har ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Stångåstadens bostadshus kommer att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver, vilket ställer krav på byggnaders miljöprestanda.

– För NCC är ett långtgående samarbete med Stångåstaden en bekräftelse att vi bygger bostäder helt i linje med vad som efterfrågas i Linköping. Vi bygger dessutom bostäder med höga krav på miljöanpassning, till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material, säger Joakim Sternander, affärschef på NCC Building.

Inledande arbete har påbörjats och bostäderna beräknas klara för inflyttning maj – november 2018. Utvecklingen av Övre Vasastaden är ett unikt samarbete mellan flera byggherrar. Sammanlagt kommer Övre Vasastaden att bestå av 900 bostäder när området är färdigt.

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Sternander, affärschef, NCC Building Östergötland, 070-294 64 58
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Öst, NCC AB, 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar