NCC bygger om del av E4-an norr om Skellefteå för ca 130 MSEK

Report this content

NCC bygger om del av E4-an norr om Skellefteå för ca 130 MSEK NCC har fått i uppdrag av Vägverket Region Norr att bygga om E4-an mellan Kåge och Byske strax norr om Skellefteå. Ordern är värd ca 130 MSEK. Uppdraget gäller en sträcka av totalt ca 16 km mellan Kåge och Byske. Vägen utformas som 2+2-väg med mittremsa/mittsträcke. Sista biten in mot Byske utförs som 2+1-väg med mitträcke. Den befintliga delen av E4-an, som är nio meter bred, behålls och en ny väg som blir åtta meter bred byggs parallellt med den gamla vägen. I uppdraget ingår att bygga tre planskilda trafikplatser, sju betongbroar, en träbro samt en rörbro. Dessutom ingår i entreprenaden vägstängsel, vägbelysning i trafikplatser och räcken. Totalt kommer ca 40 personer att sysselsättas i projektet, som ska vara färdigställt i september 2004. -Det är glädjande att NCC fått uppdraget att förbättra denna del av E4- an. Det är ett viktigt uppdrag inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Kent Jonsson, affärschef i Skellefteå på NCC Construction Sverige. Ytterligare information: Kent Jonsson, affärschef NCC Construction Sverige, tel 0910-70 26 85 eller 070-566 8253 Alf Lindh, platschef NCC Construction Sverige, tel 070-394 4253 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08-585 52346 eller 070-392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2001 25 000 anställda och en omsättning på 46 Mdr SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00180/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar