NCC bygger ut fjärrvärmenätet i Östersund, Krokom och Åre

NCC Construction Sverige får i uppdrag att bygga till och renovera fjärrvärmenät för invånarna i Östersund, Krokom och Åre. Uppdragsgivare är Jämtkraft AB. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning ett år, till ett totalt värde på minst 45 MSEK.

Jämtkraft har byggt ut fjärrvärmenätet de senaste åren. När NCC tar över avtalet och uppdraget som entreprenör ska nätet i första hand förtätas. Det innebär att nya fastighetsägare ansluts till det befintliga fjärrvärmenätet.

– Vi ser fram emot att förse fler invånare med fjärrvärme från ett kraftverk som värms med biobränsle. Det ligger i linje med NCC:s miljöanpassning av energikällor vi använder, säger Richard Mattson, affärschef, NCC Construction, region Norrland.

NCC ska göra cirka 100 – 150 nyanslutningar per år. Men nätet som är från 70-talet behöver även repareras och underhållas, vilket ger cirka 30 till 40 grävjobb per år. De flesta arbeten sker i Östersund, men även i Krokom och Åre. Det kan även bli aktuellt med utbyggnad av fjärrvärmenätet till nya områden.

– Vi ser fram emot att jobba med NCC och hoppas de bidrar med förbättringar och nya idéer i allt ifrån markjobben till logistiklösningar, säger Mikael Ericsson, chef för nyproduktion och underhåll på Jämtkraft Värme.

Avtalet är värt 15 MSEK om året i tre år, med möjlighet till förlängning i ett år. Det totala värdet uppgår därmed till minst 45 MSEK. Samarbete har startat och beräknas sysselsätta cirka 25 personer under avtalstiden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Mattson, affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 063-240 68

Yvonne Töyrä, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0920-734 50 eller 070-523 75 61

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00, eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar