NCC bygger ut Försvarsmaktens lokaler vid P7 i Skåne

Report this content
Läs original

NCC ska på uppdrag av Fortifikationsverket bygga en ny förläggningsbyggnad till Försvarsmakten på P7 i Revingehed i Lunds kommun. Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 80 MSEK.

Bild: Förläggningsbyggnaden från öst, Fortifikationsverket

– Förläggningsbyggnaden är en förutsättning för vår planerade tillväxt där vi ska utbilda fler värnpliktiga och den sänder en tydlig signal att det nu satsas på Försvarsmakten i Revingehed, säger överste Bo Stennabb, chef Södra skånska regementet.

NCC:s uppdrag avser att bygga en ny förläggningsbyggnad om cirka 6 000 kvadratmeter med sovsalar för 240 värnpliktiga, dusch- och toalettutrymmen. I byggnaden byggs även grupprum och lektionssal med cirka 50 platser samt 30 kontorsplatser för befäl. I källarplan byggs förråd, ytor för vapen- och materialvård, omklädningsrum och torkrum.

– Planerna för en ny förläggningsbyggnad har pågått under en tid och vi ser fram emot att nu komma igång med det här projektet som innebär ytterligare ett steg i Fortifikationsverkets pågående arbete med att stötta Försvarsmaktens tillväxt och därmed ökade behov av infrastruktur, säger Fortifikationsverkets projektledare Ann Danielsson.

Planering och projektering av uppdraget påbörjas omedelbart och beräknad byggstart är efter sommaren 2020.

– Vi har arbetat med Fortifikationsverket tidigare och ser fram emot att återigen samarbeta ihop. Tillsammans bygger vi nu moderna och ändamålsenliga lokaler till landets värnpliktiga och befäl, säger Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sweden.

Affären uppgår till cirka 80 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sweden, 070–6581209
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner Syd NCC, 076–5215343

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.