NCC föreslås få markanvisning i attraktiva Sjöstadshöjden

Report this content
Läs original

Stockholm stad har gett NCC en direktmarkanvisning för utveckling av cirka 13 000 kvm kontor i ett attraktivt område i Sjöstadshöjden, beläget mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad i Stockholm.

Bild: Stockholm stad

Stockholms stad har tilldelat en direktmarkanvisning avseende cirka 13 000 kvadratmeter kontor med äganderätt till NCC i det populära och attraktiva stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden i Stockholm. NCC har sökt markanvisningen tillsammans med JM som på samma plats kommer att utveckla cirka 70 hyresrätter med tomträtt.

– Vi gillar stadens tydliga ambition om att skapa attraktiva arbetsplatser i söderort och har under en längre tid arbetat intensivt med att föreslå nya platser för kommersiell utveckling i just söderort. Vi ser fram emot att få möjlighet att utveckla den andra etappen med ett attraktivt och hållbart kontorserbjudande i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.

Området Sjöstadshöjden syftar till att knyta samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och utveckla en stadsmässig och sammanhängande miljö, som även kopplar samman Nacka i öster vidare mot Gullmarsplan och Södermalm. Ambitionen med området är att skapa ett tryggt, attraktivt stadsrum med bland annat kontorsarbetsplatser, hotell, torg, förskola och bostäder.

– Våra branschkollegor har drivit den kommersiella utvecklingen i området under de senaste åren vilket har varit otroligt positivt för stadsdelen. Det känns nu naturligt och spännande för NCC att vara med och bidra till den utvecklingen. Både vi och JM är två företag med stark genomförandekraft och som kan bidra med smarta och attraktiva lösningar för stadsdelen, säger Andreas Lindelöf.

Redan idag finns goda kommunikationer till området med närhet till tvärbanan. På sikt kommer även kommunikationerna att stärkas upp ytterligare då tunnelbanan kommer att byggas ut och ge två olika stationer i närområdet.

Nu inleds arbetet med detaljplanen. Möjlig byggstart för projektet förväntas ske tidigast 2023.

Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd. Exploateringsnämnden sammanträder den 12 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lindelöf, regionchef NCC Property Development, 070-830 59 97, andreas.lindelof@ncc.se
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.