NCC först i Norden med BREEAM Excellent för handelsfastighet

NCC:s första etapp av Torsplan är den första handelsfastigheten i Norden som uppnår BREEAM Excellent. Kontors- och handelshuset Torsplan har erhållit miljöcertifikat på nivån Excellent för både kontors- och butiksfastigheten. 

- NCC:s mål är att utveckla byggnader med en hög miljöprestanda och vi är stolta över att Torsplan är först i Norden att nå nivån Excellent.  Miljöcertifikatet från BREEAM fungerar som en kvalitetsstämpel och en garanti för både hyresgäster och investerare, säger Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development.

NCC certifierar alla sina kommersiella fastigheter som utvecklas i egen regi med BREEAM. Totalt har NCC utvecklat fyra av de sex fastigheter i Norden som nått näst högsta nivån; BREEAM-Excellent. NCC har totalt erhållit 18 miljöcertifieringar med BREEAM varav Amring logistikcenter har den högst noterade certifieringsnivån inom logistik och Koggen 2 har den högst noterade certifieringsnivån av nordiska kontorsbyggnader. Med Torsplan har NCC nu den högst noterade klassningen för en handelsfastighet. NCC:s kommande utvecklingsetapp av Torsplan planeras för att miljöcertifieras för Outstanding – den absolut högsta nivån.

BREEAM är ett globalt ledande certifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. I världen finns idag cirka 250 000 BREEAM-certifierade fastigheter, och av dem är det endast 39 som uppnått den högsta nivån Outstanding. BREEAM är en omfattande miljöcertifiering som utvärderar miljöprestanda i tio olika kategorier på ett åttiotal punkter. BREEAM utvärderar fastighetens prestanda avseende energianvändning, materialval, inomhusmiljöns kvalitet samt vattenanvändning. Även byggprocessen samt den plats där byggnaden uppförs utvärderas, bland annat avseende bevarande av lokal biologisk mångfald och möjligheter till hållbart resande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, VD NCC Property Development, Telefon 08-585 516 74

Veronica Koutny Sochman, miljöchef, NCC Property Development, Telefon 08-585 515 67

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2013 en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar