NCC förvärvar Superfos asfalt- och ballastverksamhet och skapar Danmarks största

NCC förvärvar Superfos asfalt- och ballastverksamhet och skapar Danmarks största byggkoncern NCC förvärvar Danmarks största asfalt- och ballastföretag Superfos Construction a/s. Företaget fusioneras med NCCs helägda danska dotterbolag NCC Rasmussen & Schiøtz och bildar den klart ledande aktören i Danmark med en omsättning på ca 6 miljarder SEK. Köpeskillingen uppgår till ca 1,4 miljarder SEK (1150 MDKR) och förvärvet väntas ge ett årligt resultattillskott för NCC på ca 100 MSEK. - Vi har sedan tidigare en ledande ställning på Hus-marknaden i Danmark och blir nu också klart marknadsledande inom asfaltsidan och förstärker avsevärt vår position på anläggningssidan. Vi förvärvar ett välskött företag med hög intjäningsförmåga och bra management som kompletterar oss så väl att vi ser direkta årliga synergier på ca 50 MSEK, säger NCC VD Jan Sjöqvist. Den starka positionen som nu skapats ger möjlighet till ytterligare synergier genom en fortsatt tillväxt i Danmark och Finland. Efter sammanslagningen får det nya NCC Rasmussen & Schiøtz en omsättning på drygt 6 miljarder SEK. Produktmixen blir 43 % Bygg, 25 % Industri (asfalt, kross och maskin), 28 % Anläggning, 3 % Internationella projekt och 1 % Fastigheter. Företaget får en ledande ställning på i stort sett alla de segment där NCC idag är aktiva. Kaj Kristensen kvarstår som verkställande direktör i den nya koncernen. Till vice VD och tillika chef för Industri i den sammanslagna koncernen, där asfaltverksamheten ingår, har utsetts Hans Gormsen, idag chef för Superfos Construction. Superfos Construction hade 1998 en omsättning på ca 1,9 miljarder SEK (1 552 MDKK) och ett resultat efter finansnetto på ca 140 MSEK (120 MDKK). Verksamheten omfattar: Asfalt Danmark - ledande på asfalt och vägbyggnad med bland annat åtta egna och sju samägda asfaltfabriker. Omsättning ca 700 MSEK. Entreprenör - en av Danmarks största markentreprenörer med en omsättning på nästan 500 MSEK. Vejservice - en marknadsledande position på underhålls- och servicesidan med ansvar för 100 mil vägar och gatustädning i mer än 100 kommuner. Omsättning ca 90 MSEK. Råstoffer - Danmarks största ballastproducent med ett rikstäckande nät av anläggningar. Omsättning på ca 280 MSEK. Internationella projekt - Främst Danida- och världsbanksfinansierade vägbyggnadsprojekt i Swaziland, Nicaragua, Tjeckien och Litauen. Omsättning ca 210 MSEK. Asfalt Finland - Hälftenägande i Finlands näst största asfaltverksamhet med tretton fasta och ett mobilt asfaltverk. Omsättning ca 135 MSEK. - Detta skall ses som ett kraftfullt första steg för att skapa en nordisk industriaffär. Vi är nu marknadsledande i Sverige och Danmark och får dessutom genom ägarandelen i Valtatie en stark position i Finland, tillägger Jan Sjöqvist. Ekonomiska effekter för NCC-koncernen: Köpeskilling:ca 1400 MSEK (1150 MDKK) Resultat efter finansnetto:År 1999: ca 50 MSEK inklusive fusionskostnader. År 2000: ca 100 MSEK, då merparten av synergierna förväntas ha uppnåtts. Fusionskostnader (engångseffekt): ca 18 MSEK som belastar 1999 i sin helhet. Vinst per aktie: År 1999: 0,25 SEK År 2000: 0,50 SEK Kassaflöde år 2000: ca +120 MSEK (inklusive synergier). Soliditeten minskar med ca 2,5 procentenheter. Presskonferens Ytterligare information lämnas vid en presskonferens på Hotel Imperial, Vester Farimagsgade 9 i Köpenhamn, kl. 12.00 idag. Närvarande:Jan Sjöqvist, koncernchef NCC Kaj Kristensen, VD NCC Rasmussen & Schiøtz Hans Gormsen, VD Superfos Construction ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/17/19990216BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/17/19990216BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar