NCC har avslutat försäljningen av Valle View i Oslo

Report this content
Läs original

NCC har fullbordat försäljningen av Valle View, den sista delen av det fastighetsutvecklingsprojekt i området Helsfyr i Oslo som såldes i augusti 2019. Detta ger en positiv effekt på kassaflödet i första kvartalet 2021, men resultatet i kvartalet kommer att påverkas av avsättningar för hyresgarantier och moms.

Valle View Lund Slaatto NCC
Illustration: Lund & Slaatto Arkitekter

I augusti 2019 sålde NCC ett utvecklingsprojekt bestående av tre delar i området Valle i Oslo, Norge, till ett nybildat fastighetsföretag etablerat av Pareto Securities för ett underliggande fastighetsvärde på knappt 2 miljarder SEK.

Projektet bestod av två kontorsbyggnader; Valle Wood, en kontorsbyggnad helt i trä (7 700 kvadratmeter) som stod klar sommaren 2019 och Valle View (23 400 kvadratmeter) som nu är klar. Den tredje delen av projektet är ytterligare 27 000 kvadratmeter byggrätter för kontor, kallat Valle Vision.

I fjärde kvartalet 2019 resultatavräknade NCC projekten Valle Wood och Valle Vision (byggrätterna).

Överlåtelsen och betalningen för Valle View kommer att få en positiv effekt på kassaflödet i första kvartalet men den positiva resultateffekten kommer över tid. Resultatet i första kvartalet kommer att vara väsentligen påverkat av följande tidigare kommunicerade faktorer:

  • Full avsättning för hyresgarantier: NCC har lämnat en hyresgaranti på fem år för outhyrda ytor från överlåtelsedagen. Uthyrningsgraden för Valle View i slutet av 2020 var 63 procent
  • Full avsättning för moms för alla outhyrda ytor i enlighet med norsk skattelagstiftning (återförs vid uthyrning till momspliktiga hyresgäster)

Uppdaterad information om fastighetsportföljen finns i NCC:s kvartalsrapporter. Information vid slutet av 2020 finns i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet, sid 12.

Det finns i nuläget inga andra projekt som förväntas resultatavräknas i första eller andra kvartalet 2021. Resultat i affärsområdet kan också komma från försäljning av mark eller byggrätter, upplösning av avsättningar för garantier etc samt från hyror från hyresgäster i ägda fastigheter.

Valle Wood och Valle View kommer att miljöcertifieras i det internationella BREEAM systemet, med rating Excellent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Head of Communication & Investor relations, maria.grimberg@ncc.se, +46-708-96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s MediabankOm NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar