NCC inleder projekt för att bygga ut två anstalter i Skaraborg

Report this content
Läs original

NCC och Specialfastigheter har tecknat inledande avtal för att bygga ut två anstalter i Skaraborg. Uppdraget sker inom parternas strategiska samverkansavtal och inleds omgående med en planeringsfas. Den totala potentiella ordervolymen är cirka 2 miljarder SEK.

Foto: Joakim Kröger, NCC

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. NCC och Specialfastigheter har nu tecknat ett flertal fas 1-avtal för utbyggnad och ombyggnad av Tidaholmsanstalten och Anstalten Rödjan i Skaraborg.

Uppdraget sker inom det strategiska ramavtal som parterna tecknade under 2019 och inleds omgående. Anstalterna kommer att byggas om för att bli mer ändamålsenliga och få fler platser, Tidaholmsanstalten får ett 70-tal fler platser och Rödjan cirka 100 fler. Lokalerna kommer även att få lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi.

Projekten sker i samverkan mellan NCC och Specialfastigheter. Samma gemensamma team av personer från båda organisationerna kommer att samarbeta kring projekten för att på bästa sätt ta tillvara på den samlade kompetensen och erfarenheten över tid.

– Vi blir mer kostnadseffektiva och får en bättre slutprodukt när vi använder den samlade kompetensen optimalt i samverkansprojekt som detta. Kriminalvården medför en komplex miljö att verka i där vi ser fram emot att kunna bidra till mer ändamålsenliga lokaler, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sverige.

Samarbetet inleds omgående med en planeringsfas, fas 1, för samtliga projekt. Entreprenadavtal kommer att tecknas löpande efter överenskommelse mellan Specialfastigheter och NCC, i takt med att projekten påbörjas, med start under första kvartalet 2021.

Specialfastigheter har uppskattat den totala ordervolymen för projekten till cirka 2 miljarder SEK. Delprojekten kommer att orderanmälas löpande i affärsområde Building Sweden.

Anstalterna kommer tas i bruk successivt i takt med att de blir klara och samtliga delprojekt beräknas vara färdigställda senast 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sverige, 070-088 73 75
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 08-585 516 84, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media