NCC och Citycon inleder samarbete om Mölndals Galleria

NCC inleder ett samarbete med finska fastighetsbolaget Citycon för den fortsatta utvecklingen och uthyrningen av Mölndals Galleria.

NCC har påbörjat utvecklingen av Mölndals nya innerstad med SCA:s kontor som är under produktion och planerar nu genom det nya samarbetet att genomföra nästa steg - Mölndals Galleria. NCC bildar tillsammans med Citycon ett gemensamt projektbolag för den fortsatta utvecklingen och uthyrningen av Mölndals Galleria. Gallerian kommer att bestå av cirka 70 butiker på drygt 32 000 kvadratmeter. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för både invånare och besökare.

– Vi ser en långsiktig och stark konstellation där Citycons kompetens inom konceptutveckling och kontakter med handelsaktörerna tillsammans med NCC:s projektutvecklingskompetens bildar ett starkt lag, säger Katarina Wåhlin Alm, landschef NCC Property Development Sverige.

Projektbolaget ägs till lika delar av bägge parter och NCC kommer fortsatt att ansvara för projektutvecklingen och byggnationen. Planerad byggstart av Mölndals Galleria beräknas under 2015. Gallerian är placerad norr om Mölndalsbro och utöver handel och kontor kommer även ett större antal bostäder att byggas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katarina Wåhlin Alm, landschef NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 515 78

Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 523 72

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar