NCC och Orust kommun överens om Henåns skola

NCC och Orust kommun har kommit överens om att tillsammans verka för att skolan ska kunna öppnas under hösten.

– Under sommaren kommer analyser av redan gjorda mätningar samt nya mätningar att ske. För att vidga frågeställningarna har experter på klimat och inomhusmiljö, med läkare och forskare från Örebro universitet kopplats in, säger Nils Bjelm, regionchef Väst, NCC Construction.

Parterna tror inte att problemen försvinner om alla golv byts ut. Att byta ut alla golv är en dyr – och kanske delvis onödig åtgärd. Varken NCC eller Orust kommun vill riskera att göra åtgärder som inte är de rätta och som leder till att problemen inte försvinner. En bra och fungerande ventilation är också helt nödvändigt för en bra skol- och arbetsmiljö.

– Det känns riktigt bra att vi äntligen kommer igång och att skolan kan öppna igen. Allt gås nu igenom så att vi verkligen får en frisk skola, säger Lars-Åke Gustavsson, kommunalråd i Orust kommun.

Målet är att skolan ska kunna öppna under hösten, men det är för tidigt att sätta datum för återöppnandet. Först ska beslut tas gemensamt av Orust kommun och NCC om vilka åtgärder som ska göras och sedan påbörjas arbetena av NCC.

Kostnader som är kopplade till de undersökningar som nu ska göras och därefter arbeten står NCC för. Reglering av de totala kostnaderna avgörs när skolan är klar att tas i bruk igen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Bjelm, regionchef NCC Construction, Region Väst. Tel. 031-771 50 99, nils.bjelm@ncc.se

Jan Eriksson, kommunchef Orust kommun. Tel. 0304-33 42 68, jan.eriksson@orust.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar