• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCC och Sörmlands landsting i strategiskt samarbete i tre sjukhusprojekt

NCC och Sörmlands landsting i strategiskt samarbete i tre sjukhusprojekt

Report this content

NCC och Landstinget Sörmland har kommit överens om att renovera och bygga ut tre sjukhus i Södermanland. Den totala potentiella ordervolymen är cirka tre miljarder kronor. Samarbetet inleds omgående med en planeringfas.  Inom åtta år ska de moderniserade sjukhusen stå klara i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Uppdraget omfattar Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. Landstinget i Sörmland har valt att modernisera de tre sjukhusen i strategisk partnering med NCC. Det betyder att all planering och genomförande av projekten görs tillsammans.

– Med NCC:s kunskaper och kapacitet känner vi oss säkra på att projekten kan genomföras på ett professionellt sätt, säger teknikchef Johnny Niskanen på Landstinget Sörmland.

Vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som är det enskilt största projektet, kommer vissa gamla lokaler att rivas, andra moderniseras och nya lokaler att byggas. Kombinationen av nybyggnation och modernisering kommer även att ske på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och på Nyköpings lasarett.

– De nuvarande vårdlokalerna behöver utvecklas. Tillsammans med landstinget kommer vi att kunna utveckla och bygga mer ändamålsenliga och moderna vårdmiljöer där patienten står i fokus, säger Henrik Landelius, vice VD, NCC Construction Sweden.

Att renovera och bygga nya sjukhus är också en hållbar investering. De nya lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi, arbetsmiljön för de anställda förbättras och en mer effektiv vårdprocess gynnar patienterna.

Strategisk partnering är nyckeln till högre kvalitet och lägre kostnad. Det är ett öppet samarbete över flera projekt med samma team.  Organisationens inlärningskurva används optimalt och parterna lär känna varandras behov, processer och strategiskt viktiga satsningar. Därmed kan kostnader sänkas, kvaliteten utvecklas och produktionstiden kortas.

Fortlöpande orderanmälan sker i takt med att projekten påbörjas inom ramen för avtalet. De första delarna orderanmäls och påbörjas i september 2015. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Niskanen, teknikchef, Landstinget Sörmland 070 531 43 04
Henrik Landelius, vVD, NCC Construction Sweden 070 326 48 89 
Anna Trane, Press & PR-chef, NCC 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni, kl.08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar