NCC säljer bostadsprojekt i Düsseldorf för 189 MSEK

NCC Housing i Tyskland har sålt ett bostadsprojekt med 98 lägenheter i Düsseldorf till en tysk specialfond (KGAL/HI Wohnen Core 2) för 189 MSEK. Tillträde och resultatavräkning sker vid färdigställandet, tredje kvartalet 2013.

Projektet, som ligger i Rathområdet i Düsseldorf, består av tre huskroppar med totalt 98 lägenheter och en boyta på 8 440 kvadratmeter.

Husen bygger på NCC:s koncept för bostadsbyggande och de flesta lägenheterna består av två eller tre rum på mellan 54 och 121 kvadratmeter. Till detta byggs 98 garageplatser.

-  Metropolen Düsseldorf är en intressant och växande marknad där behovet av bostäder ökar kontinuerligt, säger Olle Boback, VD NCC Housing i Tyskland.

Rath ligger i den nordöstra delen av Düsseldorf cirka fyra kilometer från centrum.

Projektet beräknas vara klart det tredje kvartalet 2013. NCC ansvarar för uthyrningen av lägenheterna och ställer en hyresgaranti gällande upp till tre månader efter färdigställandet för eventuella outhyrda lägenheter.

NCC är en av de största bostadsutvecklarna i Tyskland enligt en kartläggning av det tyska marknadsanalysföretaget BulwienGesa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Boback, VD NCC Housing  Tyskland , telefon, +49 3361 670-433
Charlotte Hagman, informationschef NCC Housing, tel 08 585 516 84, eller 070 376 10 64
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och mediarelationer NCC AB, 08 585 522 46

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2012, kl. 18.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda.  NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.