NCC säljer etapp 2 av Alberga Business Park i Finland för 196 MSEK

NCC Property Development säljer den andra etappen i Alberga Business Park för 196 MSEK. Köpare är tyska Union Investment Real Estate GmbH. Försäljningen får en positiv resultatpåverkan på tredje kvartalet 2012.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 196 MSEK. Projektet beräknas färdigställas den 30 september 2012 och nuvarande uthyrningsgrad är 65 procent. NCC ställer hyresgarantier och ansvarar för uthyrning av kvarvarande outhyrda ytor efter projektets färdigställande och ytterligare tre år därefter.

Den första etappen av Alberga Business Park stod klar i december 2011, är fullt uthyrd och sen tidigare såld till Union Investment Real Estate GmbH. Den andra etappen, som nu säljs, omfattar ca 5 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta, främst kontor, samt parkeringsplatser för närmare 200 bilar.

-  Det är väldigt glädjande att vårt goda samarbete har resulterat i fler affärer. Union Investment Real Estate har tidigare gjort investeringar i både Alberga Business Park samt i Plaza Business Park i Vanda, Finland, säger Joachim Hallengren, Affärsområdeschef på NCC Property Development. För närvarande har vi åtta pågående projekt i Finland vilket stärker NCC:s position som en av de ledande fastighetsutvecklarna på den finska marknaden.

Den tredje etappen av Alberga Business Park är under utveckling och kommer att omfatta totalt cirka 5 500 kvadratmeter uthyrningsbar kommersiell yta, samt närmare 200 parkeringsplatser. Alberga Business Park omfattar fem etapper med totalt cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta och kommer att rymma närmare 2 000 arbetsplatser och cirka 700 parkeringsplatser.

Alberga Business Park ligger i Esbo i Helsingforsområdet. Företagsparken har ett utmärkt

kommunikativt läge intill ringleden Ring I, pendeltåg samt i anslutning till ett av Finlands största köpcentrum.

Alberga Business Park uppförs med höga ambitioner att minimera miljöpåverkan och kommer att miljöklassas för nivå ”Very Good” enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Hallengren, Affärsområdeschef, NCC Property Development. Tel. +46 (0)70 643 95 68
Tero Estovirta, VD, NCC Property Development Finland. Tel. +358 50 593 6194
Annette Kaunitz, Marknads- och kommunikationschef, NCC Property Development. Tel. +46 (0)708 390 337

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, e-post press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012, kl 07.30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på drygt 53 Mdr SEK och 17 500 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.