NCC säljer finskt fastighetsprojekt för cirka 200 MSEK

NCC Property Development säljer den tredje etappen av Tulli Business Park i Tammerfors, Finland, till UBS för deras fond UBS (D) Euroinvest Immobilien för cirka 200 MSEK. Försäljningen ger en positiv resultateffekt som redovisas i det fjärde kvartalet 2008.

NCC Tulli Business Park består av fyra byggnader omfattande 35 000 kvadratmeter och
nästan 20 000 kvadratmeter uthyrbar kontorsarea. När Tulli Business Park är helt klart
sommaren 2009 kommer det att rymma cirka 1 000 arbetsplatser, omfattande service och 350
parkeringsplatser. De två första etapperna är sedan tidigare sålda till UBS och försäljningen av etapp tre ingår i ett ramavtal med UBS som tecknades i samband med försäljningen av de första etapperna (som kommunicerades den 9 juli 2007). Ramavtalet innefattar även försäljningen av den återstående etappen.

Den första etappen blev klar för inflyttning i mars 2008 och etapp två beräknas vara färdigbyggt i augusti 2008. Den etapp som nu säljs ska vara färdigbyggd i december 2008 och är i dagsläget uthyrd till 87%. Hyresavtal är tecknade med bland andra Intrum Justitia, Logia Software Oy och NCC Rakennus Oy. NCC har uppdraget att slutföra och hyra ut Tulli Business Park.

– Intresset för lokaler i NCC Business Parks är stort. Den främsta anledningen till det är att lokalerna är utformade med fokus på medarbetarnas välbefinnande. Många företag ser detta som en konkurrensfördel vid rekrytering av framtida medarbetare, säger Tero Estovirta, NCC Property Development i Finland.

Tulli Business Park ligger i Tammerfors centrum, nära järnvägsstationen, universitetet och
Tampere Hall. NCC har arbetat med utveckling av Tulli området i flera år i samarbete med
Tammerfors stad och andra aktörer. Arkitekt för projektet är Helamaa & Heiskanen.


För frågor, vänligen kontakta:
Jorma Ahokas, President, NCC Property Development Oy, +358 50 67390
Director Tero Estovirta, Tampere, NCC Property Development Oy, +358 50 5936194
Annica Gerentz, Informationsdirektör, NCC AB, +46 (0)8 585 522 04

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar