NCC startar teknikutbildning för framtidens platschefer

NCC och Kunskapsgymnasiet startar ett nytt gymnasieprogram med teknikinriktning i Stockholm och Göteborg. Utbildningen är skräddarsydd för att möta det ökande behovet av platschefer och arbetsledare i byggbranschen.     

– Vi får möjlighet att påverka byggbranschen på lång sikt då våra värderingar och fokus på hållbarhet genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen är framtagen utifrån NCC:s och Kunskapsgymnasiets respektive kärnkompetenser, vilket borgar för högsta kvalitet för eleverna, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sweden.

I samhället råder brist på ingenjörer i allmänhet och platschefer och arbetsledare i synnerhet. NCC Teknikprogrammet är en satsning som görs tillsammans med Kunskapsgymnasiet för att möta generationsskiftet, där många går i pension och behovet därmed kommer att öka ytterligare.

– Kombinationen av vår undervisningsmetodik, som uppmuntrar eget ansvar och initiativtagande, tillsammans med NCC:s kompetens inom teknik, hållbarhet och byggnation skapar utmärkta förutsättningar för en karriär inom byggbranschen, säger Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsgymnasiet.

Teknikprogrammet är en gymnasieingenjörsutbildning, som ger behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Den består av två klasser, en i Stockholm och en i Göteborg, för totalt 30 elever.

I utbildningen ingår ledarskapskurser, en mentor från NCC och möjlighet att arbeta med pågående projekt på NCC. I årskurs tre genomförs en praktikperiod och studiebesök i något av de länder där NCC verkar. Syftet är att förankra utbildningen i verkligheten för att skapa bästa förutsättningar för elevernas kommande arbetsliv efter avslutade studier.  

Mer information om NCC Teknikprogrammet finns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction, Sweden 070 588 22 20

Hedvig Elander, intern externkommunikationsschef, NCC Construction Sweden 0709 78 66 83

Anna Trane Press & PR-chef NCC 0708 84 74 69

E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar