Neptunigatan i Malmö byggs om av NCC

Läs original

Ny – och ombyggnaden av Neptunigatan i Malmö, delen mellan Skeppsbyggaregatan och Gibraltargatan, blir startskottet för av kvarteret Gäddan, mellan Citadellsvägen och Neptunigatan. Ordern från Malmö stad är på 108 MSEK. 

Kvarteret Gäddan går från att ha varit ett industri- och hamnområde till att bli blandad stad nära sammanlänkat med centrala Malmö. Genom att biltrafiken flyttas norrut till Neptunigatan, som görs till en huvudgata med plats för kollektivtrafik, görs Citadellsvägen till ett attraktivt kajstråk i söderläge, prioriterat för gående. NCCs uppdrag avser första etappen av denna utbyggnad i vilken Neptunigatan kommer att bli en rikt planterad stadsgata med två körfält i varje riktning med gång- och cykelbanor på båda sidor samt fyra busshållplatser och fem nya broar över Varvskanalen m.m.

Uppdraget innefattar även ny provisorisk cirkulationsplats där Neptunigatan ansluter till

Skeppsbyggaregatan (Skeppsgatan), ny signalreglerad korsning med Gibraltargatan samt nybyggnad av två byggator (Argogatan och Tritongatan).

Projektet byggstartas under september och ska vara färdigställt under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Svensson, produktionschef, NCC Infrastructure Civil South, 070 579 32 21
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Syd, NCC AB, 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar