Uppdatering kring aktuella tvister

Läs original

Med anledning av nyligen avgjorda och pågående tvister vill NCC meddela följande gällande förväntad resultatpåverkan. 

Tingsrätten i Göteborg avslog nyligen NCC:s yrkande gällande den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården i Göteborg som stod klar hösten 2012. NCC delar inte tingsrättens uppfattning och kommer att överklaga domen. NCC avsätter dock totalt 43 MSEK motsvarande vite och motpartens rättegångskostnader. Avsättningarna belastar NCC:s resultat i det andra kvartalet.

Avgjorda tvister gällande infrastrukturprojekt i Norge gör att NCC minskar gjorda reserveringar vilket påverkar resultatet i andra kvartalet positivt.

Sammantaget förväntas resultateffekten för NCC bli begränsad i andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 0708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera