Delårsrapport januari–juni 2012

Stark orderutveckling i kvartal 2 jämfört med årets första kvartal

Kvartal 2

 • Orderingången var 581,0 Mkr (574,1), vilket justerat är en minskning med 4,1%* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 521,5 Mkr (473,4), vilket justerat är en ökning med 3,5%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 41,8 Mkr (37,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,0% (8,0).
 • Rörelseresultatet var 41,8 Mkr (37,9), vilket gav en rörelsemarginal på 8,0% (8,0).
 • Resultat efter skatt var 29,3 Mkr (23,7).
 • Resultat per aktie var 2,50 kr (2,02).

Januari-juni

 • Orderingången var 1 074,7 Mkr (1 059,9), vilket justerat är en minskning med 4,2 %* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 1 027,4 Mkr (932,4), vilket justerat är en ökning med 4,2%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 78,3 Mkr (70,1)**, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,6% (7,5)**.
 • Rörelseresultatet var 71,4 Mkr (43,6), vilket gav en rörelsemarginal på 6,9% (4,7).
 • Resultat efter skatt var 47,8 Mkr (20,4).
 • Resultat per aktie var 4,08 kr (1,74).

*) justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar

**) justerat för rearesultat vid avyttring av dotterbolag

VD-ord
Trots den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa uppvisas ökad orderingång och fakturering i segmentet Europa jämfört med årets första kvartal.
Inom segmentet International ser vi en mycket stark utveckling av orderingången både sekventiellt och jämfört med kvartal 2 2011.
Sven Kristensson, CEO

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2012 kl 08.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO                                         Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00                                              Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com                e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

Om oss

Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2300 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar