Delårsrapport kvartal 2 januari – juni 2018

Kvartal 2, 2018

 • Orderingången var 912,1 Mkr (849,4), vilket motsvarar en organisk minskning på 1,3 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen var 863,9 Mkr (759,2), vilket motsvarar en organisk ökning på 5,2 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Justerat rörelseresultat var 70,4 Mkr (60,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (8,0). 
 • Rörelseresultatet var 66,6 Mkr (60,9), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (8,0). 
 • Resultat efter skatt var 43,8 Mkr (38,3). 
 • Resultat per aktie var 1,25 kr (1,09).* 

Januari - juni, 2018

 • Orderingången var 1 693,8 Mkr (1 580,5), vilket motsvarar en organisk ökning på 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen var 1 649,7 Mkr (1 519,8), vilket motsvarar en organisk ökning på 3,2 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Justerat rörelseresultat var 130,8 Mkr (109,7), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (7,2). 
 • Rörelseresultatet var 127,0 Mkr (109,7), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2). 
 • Resultat efter skatt var 80,6 Mkr (70,2). 
 • Resultat per aktie var 2,30 kr (2,00).* 

* Till följd av den aktiesplit som årsstämman beslutade om har justering skett av föregående års resultat per aktie.

VD-ord

” Nederman fortsatte att stärka lönsamheten i kvartalet med ett justerat rörelseresultat som uppgick till 70,4 miljoner kronor (60,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (8,0). Organiskt utvecklades försäljningen positivt i EMEA (+7,2 procent) och i APAC (+21,4 procent), medan vi såg en svag minskning i Americas (-1,7 procent).

Vad gäller koncernens orderingång var situationen omvänd. I Americas växte orderingången organiskt med 11,5 procent efter det att beställningar som tidigare skjutits på framtiden nu materialiseras. Det gäller inte minst amerikanska gjuterier som nu visar en hög aktivitetsnivå.

I EMEA och framför allt APAC syns en större försiktighet än under inledningen av året. Den rådande turbulensen i världens handel och den oklara situationen kring Brexit gör många aktörer mer avvaktande med sina investeringar. I EMEA minskade orderingången organiskt med 7,2 procent och i APAC var motsvarande siffra -13,0 procent.

Nederman gör bedömningen att behovet av våra produkter och lösningar är minst lika stort som tidigare, men också att vi behöver arbeta intensivare och under något längre tid för att komma till avslut och konvertera den underliggande efterfrågan till konkreta order.

NEO Monitors, som förvärvades hösten 2017, har integrerats i Nederman Insight och fortsätter att lämna positiva bidrag till koncernen, framför allt inom EMEA.

Koncernens orderstock befinner sig på en god nivå och vi har en oförändrat positiv syn på 2018 och vi kommer under årets återstående kvartal fortsätt att arbeta för att hantera vår ambivalenta omvärld på bästa sätt.”

Sven Kristensson, VD
  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli, 2018 kl. 08:00 CET.
  
 
Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205