Delårsrapport kvartal 3, januari – september 2017

Kvartal 3, 2017

  • Orderingången var 761,0 Mkr (696,6), vilket motsvarar en organisk ökning på 11,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen var 768,7 Mkr (792,0), vilket motsvarar en organisk minskning på 0,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet var 69,3 Mkr (68,6), vilket gav en rörelsemarginal på 9,0 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt var 42,9 Mkr (47,9).
  • Resultat per aktie var 3,67 kr (4,09).

Januari – september, 2017

  • Orderingången var 2 341,5 Mkr (2 161,8), vilket motsvarar en organisk ökning på 6,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen var 2 288,5 Mkr (2 287,2), vilket motsvarar en organisk minskning på 1,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet var 179,0 Mkr (164,8), vilket gav en rörelsemarginal på 7,8 procent (7,2).
  • Resultat efter skatt var 113,1 Mkr (111,0).
  • Resultat per aktie var 9,68 kr (9,49).

VD-ord

” Det tredje kvartalet 2017 var ytterligare ett bra kvartal för Nederman med god orderingång, förbättrad lönsamhet och ett starkt och stabilt kassaflöde. Orderingången uppgick till 761,0 miljoner kronor (696,6), motsvarande en organisk tillväxt om 11,6 procent. Omsättningen uppgick till 768,7miljoner kronor (792,0). Omsättning var något lägre än motsvarande kvartal 2016, men orderstocken vid kvartalets utgång ligger på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt förra året. Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 69,3 miljoner kronor (68,6), motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 procent (8,7).

Den positiva utvecklingen av orderingången uppnåddes återigen genom god tillväxt inom samtliga divisioner med en särskilt stark utveckling i APAC där orderingången växte med 18 procent organiskt. Det är också tillfredsställande att se att den goda utvecklingen i Americas fortsatte under årets tredje kvartal med en tillväxt i orderingången med drygt 14 procent. I EMEA fortsatte den stabila utvecklingen med en organisk ordertillväxt om drygt 7 procent.

Den europeiska marknaden visar fortsatt tecken på återhämtning, vilket bland annat visade sig i en god projektförsäljning i kvartalet och en fortsatt stabil utveckling av basaffären med försäljning av produkter och mindre system.

I Americas kännetecknas marknadsläget fortsatt av osäkerhet med utdragna beslutsprocesser, även om de positiva undertonerna fortsätter att stärkas i USA med en orderingång för projekt som är på en högre nivå än under 2016. Kanada hade god orderingång vad gäller såväl försäljning av större projekt som försäljning inom basaffären. Mexiko och Brasilien hade ett svagt tredje kvartal även om det i Brasilien börjar synas tecken på en stabilare utveckling för årets avslutande kvartal.

APAC hade ett bra tredje kvartal med god organisk ordertillväxt och fortsatta förbättringar av lönsamheten. Den kinesiska marknaden börjar visa positiva tecken. Under kvartalet tog Nederman en order till en förbränningsanläggning för miljöfarligt avfall. Denna affär är den första i sitt slag för Nederman i Kina och projektet har drivits i samarbete mellan Nederman EMEA, som har hög expertis inom området, och Nederman APAC.

I Australien fortsatte den positiva stämningen från årets andra kvartal, medan affärsläget i Indien har försvagats som ett resultat av den nya indirekta skatten (GST) som implementerats i hela landet.

Sammantaget var årets tredje kvartal ett bra kvartal för Nederman med god utveckling av orderingång, lönsamhet och kassaflöde. Orderstocken befinner sig nu på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 2016, vilket gör att vi fortsatt har en positiv grundsyn för helåret 2017.

Nedermans ambitiösa satsning på att ta en ledande position inom digitalisering av våra lösningar fortsatte under årets tredje kvartal. För mer information se sidan 6.” 

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober, 2017 kl. 08:00 CET.

Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar