Från pionjär till världsledare inom arbetsmiljö och luftrening

Ren luft. Så enkelt kan man beskriva Nedermans löfte till sina kunder. Med den affärsidén i grunden har det Helsingborgs-baserade miljöteknikbolaget utvecklats från lokal verkstad till ett världsledande företag inom en av de mest aktuella branscherna; hållbar industriproduktion. I dagarna firar Nederman 75 år.

Sven Kristensson är koncernchef för Nederman sedan 2001:
– Man kan säga att Nederman alltid har varit före sin tid. 1944 fanns inte begreppet hållbarhet. Men det var ju faktiskt det som var affärsidén redan då. Och den är idag aktuellare än någonsin. Enligt internationella studier är det så många som 95% av världens befolkning som dagligen andas dålig luft. Det låter ju alarmerande, men ser man positivt på det kan man säga att behovet av innovativa lösningar är stort. Och innovationsarbetet är det som präglar Nederman idag.

Utvecklingen inom digitalisering, mobilteknik och artificiell intelligens (AI) har satt tydliga spår i människans vardag. Det har också gjort det möjligt för Nederman att utveckla en ny generation produkter och tjänster.
– Vi har idag helt andra möjligheter att mäta, styra och optimera luftflödet i industriella processer. Det påverkar inte enbart miljön- och arbetsmiljön positivt. Det leder också till lägre energiförbrukning, ökad materialåtervinning och högre produktkvalitet. Därmed genereras vinster för såväl företag som världen i stort. Hållbarhet är centralt i dagens industri. Jag kan med fog säga att Nederman ligger längst fram. Vi kanske inte kan lova ren luft till alla, men vi kan göra stor skillnad för många, säger Sven Kristensson.

Nedermans uppdrag är att skydda människor, produktion och vår planet från skadliga effekter av industriella processer. Idag har koncernen verksamhet i ett 50-tal länder, med ca 2200 anställda, varav strax över 200 i Helsingborg.
– Vi har gjort fantastiskt mycket positivt under de här 75 åren. Men jag är övertygad om att de närmsta åren kommer att innebära närmast en revolution inom hållbar industriproduktion. Och Nederman befinner sig i centrum, avslutar Sven Kristensson.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
E-mail: sven.kristensson@nederman.com


  
Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 2200 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar