Nederman får order på över 25 miljoner SEK av YANMAR Co., Ltd

Nederman kommer att förse YANMARs gjuteri i Indonesien med en komplett lösning för utsug och filtrering för alla steg i gjuteriprocessen. Gjuteriet tillverkar komponenter till dieselmotorer.

Nedermans lösningar säkerställer god arbetsmiljö vid alla moment i gjutprocessen och möjliggör effektiv återanvändning av gjutsand. I tillägg till ordern har ett treårigt underhålls- och serviceavtal tecknats.

”YANMARS order visar på styrkan i vår närvaro i Asien och är en viktig inbrytning på den växande indonesiska marknaden. Vi är hedrade över det förtroende YANMAR ger oss”, säger Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman.

Yanmar Co., Ltd är en japansk tillverkare av jordbruks- och anläggningsmaskiner, större fartygsmotorer och fritidsfartyg. YANMAR grundades 1912 och koncernen omsatte 2011 cirka 500 miljarder Yen på konsoliderad bas. YANMAR har som ledande japanskt företag mycket högt ställda kvalitetskrav, vilket även inkluderar höga krav gällande miljöprestanda, arbetsmiljö och etiska affärsprinciper.  

Utrustningen kommer att tillverkas vid Nedermans fabrik i Suzhou, Kina och installationen projektleds från Nedermans tekniska avdelning i Bangkok, tillsammans med Nedermans personal i Indonesien. Slutinstallation och driftsättning sker under första kvartalet 2013.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman

Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.se

P-O Eriksson, VP Sales APAC
Telefon 042-18 87 00
e-mail: po.eriksson@nederman.se

Faktaruta Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på industriell luftfiltrering. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1500 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar