Nederman förvärvar Luwa Air Engineering AG, en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber och textilier.

Nederman har idag tecknat avtal och slutfört förvärvet  om 100% av aktierna i Luwa Air Engineering AG, en global tillverkare och leverantör av kundanpassade system för luftfiltrering, avfallshantering och värmeåtervinningssystem för fiberapplikationer. Luwa är baserat i Uster, Schweiz och har verksamhet i Kina, Indien, Singapore, USA och Turkiet.

Luwa grundades 1935 och är en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textilier med ledande kvalitet och med ett globalt varumärke inom fiberindustrin.. Luwa koncernens verksamhet inkluderar design och ingenjörsvetenskap av enskilda produkter och kompletta system såväl som tillverkning, montering, installation och eftermarknadsförsäljning. Produktions- och distributionsanläggningar är belägna i Indien och Kina och koncernen har en stor global installerad bas som är grunden till Luwa´s djupa tekniska kunskap såväl som goda förståelse för lokala kunders krav.                 

Förvärvspriset uppgår till 28,5 m CHF under en så kallad ”locked box” mekanism, baserat på koncernens egna kapital per 31 december 2017.        

Transaktionen är finansierad genom en kombination av kontanter och befintliga bankfaciliteter. Förvärvspriset kommer att betalas i två delar, den första delen idag när affären slutförs och den andra delen om 5,7 m CHF två kalenderår efter slutförandet.

Luwa koncernen har ungefär 350 anställda och omsättningen för 2017 belöpte på 66 m CHF.

Luwa blir en del av Nederman Mikropul organisationen. Luwas varumärke och team kommer att fortsätta som tidigare, och deras högkvalitativa lösningar kommer komplettera Nedermans position i den strategiskt viktiga globala fiber- och textilmarknaden.

”Luwa är ett utmärkt komplement till Nedermankoncernen. Kombinationen av Luwa´s starka marknadsnärvaro, framförallt i Asien, och deras påvisade världsledande tekniska förmågor och starka varumärke samt installerade bas inom den strategiskt viktiga fiber- och textilmarknaden, tillsammans med Nedermans globala organisation och närvaro, kommer Nedermankoncernen bli en mer komplett partner för våra kunder”, säger VD och koncernchef Sven Kristensson.     

Som representant för Gruenwald Equity Group, ägarna de senaste 11 åren, Dr Raimund Koenig, grundare och VD säger: “Den perfekta kombinationen med Luwa och Nederman visar återigen framgången med den strategisk och operationella investeringsstrategi av  Gruenwald Equity i företagsutveckling.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Sven Kristensson, CEO                                                  Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00       Tel +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com e-mail: matthew.cusick@nederman.com


Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober, 2018  kl. 16:30 CET.
 

    
   
Fakta om Nederman
Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion, och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 1800 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205       

Taggar:

Om oss

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar