Nederman förvärvar NEO Monitors AS, en ledande leverantör av laserbaserade analysatorer för gas och damm

Nederman har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i NEO Monitors AS, en världsledande leverantör av innovativa laserbaserade gas- och damm-analysatorer för industriellt bruk. NEO Monitors AS är baserat i Oslo, Norge.

NEO Monitors är en global pionjär inom laserbaserade lösningar för mätning av gaser och damm i alla typer av industrier. Företaget har skaffat sig en ledande position i alla generationer av laserbaserad mätteknik och har idag den största installerade basen av TDLS analysatorer (Tunable Diode Laser Spectrometry) med mer än 11 ​​000 instrument installerade i över 40 länder. Företagets kompetens och teknisk möjliggör mer än 100 olika konfigurationer skräddarsydda för kunders behov, vilket hjälper globala industrier att uppnå bättre processkontroll, minskade driftskostnader och ökad effektivitet.

Förvärvspriset uppgår till ca. 402 m NOK på kontant- och skuldfri basis, finansierad genom en kombination av kontanter och befintliga bankfaciliteter. Köpeskillingen kommer att betalas i två delar, den första delen om
250 MSEK vid övertagandet, som förväntas ske i början av november 2017, och den andra delen två kalenderår efter genomförande av affären.

NEO Monitors AS har cirka 40 anställda och hade 2016 en omsättning på 108 m NOK. Omsättningen för 2017 förväntas signifikant överstiga 2016. Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal som överstiger Nederman-koncernens och förväntas ha en positiv inverkan på resultat per aktie från förvärvstidpunkten.

NEO Monitors blir en del av Nedermans verksamhet inom Digital Solutions. NEO Monitors varumärke och team kommer att fortsätta som tidigare. Lösningarna kommer att bli en integrerad del av Nederman Insight-applikationer och det digitala ekosystem som bygger på Connectivity och Internet of Things.

"Vi är glada att välkomna NEO Monitors som en viktig del av våra digitala ambitioner och planer", säger Aage Snorgaard, Senior Vice President Digital Solutions.

"Det finns utmärkta strategiska synergier mellan Nederman och NEO Monitors. Vi ser ett stort värde i att komplettera Nedermans globala lösningar och starka eftermarknadstjänster med den portfölj och djupa kunskap som finns hos NEO Monitors. Med detta förvärv blir Nederman en starkare partner för våra kunder framöver, säger VD och koncernchef Sven Kristensson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, CEO Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com e-mail: matthew.cusick@nederman.com

   
Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2017 kl. 16:25 CET.

Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion, och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 1800 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar