Nederman förvärvar verksamhet i Turkiet

Nederman köper verksamhet av Havak Endüstri Tesisleri Tic. Ltd. Sti. i Turkiet. Havak har sedan 20 år tillbaka varit distributör av Nedermanprodukter på den turkiska marknaden.

Nederman övertar genom förvärvet en väletablerad verksamhet, som kommer att utgöra bas för att marknadsföra Nedermans kompletta erbjudande av produkter och lösningar i Turkiet.

”Turkiet framstår som en allt mer intressant marknad med betydande tillväxtpotential. Köpet av verksamheten i Havak innebär ett betydligt snabbare insteg på den turkiska marknaden, jämfört med att bygga upp verksamheten själva ”, säger Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman.

Den förvärvade verksamheten konsolideras i Nederman-koncernen från och med tillträdesdagen 2012-01-10.  Verksamheten omsatte 2011 cirka € 0,5 miljoner och har 3 anställda.Närmare upplysningar lämnas av


Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman

Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.se

Stefan Fristedt, CFO Nederman

Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.seFaktaruta Nederman


Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1450 anställda.


Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Turkiet framstår som en allt mer intressant marknad med betydande tillväxtpotential. Köpet av verksamheten i Havak innebär ett betydligt snabbare insteg på den turkiska marknaden, jämfört med att bygga upp verksamheten själva
Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman