Nedermans Årsredovisning 2017 publicerad.

Report this content

Nedermans årsredovisning 2017 är nu publicerad på hemsidan, och tryckta årsredovisningar distribueras just nu till prenumeranter och nya aktieägare.

Årsredovisningen kan laddas ner på www.nedermangroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars, 2018 kl. 14:00 CET.
  

Fakta om Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från kompletta lösningar, installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i ett 50-tal länder. Utveckling och tillverkning sker vid egna anläggningar i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1800 anställda.
Läs mer på www.nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205


Taggar: