Qliro Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande, Stockholm, 14 juni 2017

Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm.


Qliro Group emitterade den 23 maj 2017 ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om maximalt 500 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 23 maj 2020 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,80 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 16 juni 2017. Bolaget har upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och finns på www.qlirogroup.com och www.fi.se.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juni 2017 klockan 9.50.


 
För mer information:
Besök www.qlirogroup.com eller kontakta:
Marcus Lindqvist, VD och koncernchef, +46 10 703 20 00
Niclas Lilja, tillförordnad kommunikationschef, +46 736 511 363, press@qlirogroup.com

 
Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.com (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLYman.com (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning), Lekmer (barnprodukter) samt Qliro Financial Services. Under 2016 omsatte gruppen 4,5 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet under kortnamnet ”QLRO”.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar