• news.cision.com/
  • Nelly Group/
  • Qliro Groups dotterbolag Qliro offentliggör prospekt och ansöker om notering av efterställda Tier 2 obligationer vid Nasdaq Stockholm

Qliro Groups dotterbolag Qliro offentliggör prospekt och ansöker om notering av efterställda Tier 2 obligationer vid Nasdaq Stockholm

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 25 oktober 2019

Qliro Group AB:s helägda dotterbolag Qliro AB offentliggör prospekt och ansöker om notering av efterställda Tier 2 obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Qliro Group offentliggjorde den 28 augusti 2019 att Qliro emitterat efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor. Obligationerna har en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 6,75 procent per år och förfaller den 4 september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024.

Qliro kommer att ansöka om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 29 oktober 2019. Bolaget har upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och finns på www.qliro.com och www.fi.se.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Head of Investor Relations

Telephone: 0736511363
E-post: ir@qlirogroup.com  

Om Qliro Group
Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget Qliro som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Taggar: