För första gången i Storbritannien får en bredare publik möjlighet att prova på NeoNavia mikropulsbiopsisystem för bröstcancer

NeoDynamics medverkar som huvudsponsor då den brittiska föreningen för bröstradiologi (BSBR, British Society of Breast Radiology) har sitt årsmöte den 3–5 november i Bristol.

Bröstradiologerna erbjuds delta i interaktiva praktiska workshops där de får prova på att ta vävnadsprover i köttmodeller. Fler tillfällen än planerat har fått adderas till programmet tack vare det stora intresset att vara med, och uppemot femtio radiologer kommer ha möjlighet att prova på det nya systemet.

”För NeoDynamics innebär dessa praktiska workshops en milstolpe då en bredare publik inte bara får höra om NeoNavia utan även testa biopsisystemet och känna hur mikropulserna fungerar i en provtagningssituation. Med den engelska studien i startgroparna och en kommersiell lansering runt hörnet, är det oerhört värdefullt att få feedback från framtida potentiella kunder och hjälper oss skräddarsy vårt erbjudande", säger Ian Galloway, ansvarig landschef för NeoDynamics i Storbritannien.

”Vi ser fram emot att starta multicenterstudien i Storbritannien mycket snart och med planerade 320 patienter, finns det utrymme för fler engelska centra att delta. Därmed hoppas vi att vår medverkan i mötet och dessa workshops kommer att skapa intresse och nyfikenhet för vårt biopsisystem så att fler vill delta i studien", säger Kai-Uwe Schässburger, chef för klinisk utveckling och medicinska frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen,vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera