Idag inleds teckningstiden i NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – meddelar att teckningstiden i bolagets emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) idag inleds. Vid fulltecknad initial emission tillförs bolaget cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare högst 25,3 MSEK före emissionskostnader. NeoDynamics har på förhand skriftligen avtalat om cirka 73 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning.

Bolagets huvudägare är också största investerare i emissionen av units med både teckningsförbindelse och vederlagsfri garantiteckning. Emissionslikviden som NeoDynamics tillförs är bland annat avsedd att finansiera slututveckling av den kommersiella versionen av bolagets produkt NeoNavia, kliniska studier för validering av NeoNavia, marknadsföring och lanseringskostnader för NeoNavia. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.neodynamics.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns investeringsdokumenten även tillgängliga på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units som även kommer att marknadsföras i Danmark, Norge och Finland.

Om NeoDynamics

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har NeoDynamics byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Tillsammans med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ såsom prostata, lunga, njure och lever.

Anna Eriksrud, VD för NeoDynamics, kommenterar

”Jag vill välkomna dig som investerare att bli en del av vår resa mot bättre biopsier och ett bättre omhändertagande av bröstcancerpatienter. Vi på NeoDynamics har utvecklat en ny patenterad teknologi, baserad på mikropulser, som löser flera centrala problem med biopsi av bröstcancerpatienter och som dessutom kan ersätta de föråldrade tekniker som används idag. Därigenom kan vi också skapa stora mervärden, såväl för patienterna som för sjukvården och i förlängningen även samhället i stort. Det viktigaste skälet att investera i NeoDynamics är, förutom marknadspotentialen, att vi nu är en del av kampen mot bröstcancer och i den kampen är jag övertygad om att vi kan göra en stor skillnad. Vi vill bidra till bättre diagnosticeringsmetoder för de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom ge ökade chanser till överlevnad."

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 31 oktober – 14 november 2018.

Teckningskurs: 16,40 SEK per unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Priset per aktie är således 8,20 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 375 units, motsvarande 6 150 SEK.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 160 000 aktier och 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 50 512 000 SEK respektive 25 256 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 3 080 000 units, motsvarande 50 512 000 SEK.

Antal aktier innan emission: 9 143 520 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 75 MSEK.

Teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 31 MSEK och vederlagsfri garantiteckning (avtalad uppifrån och ner) om totalt 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 73 procent av emissionsvolymen.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktierna och de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1 i NeoDynamics är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 7 december 2018. Aktiens kortnamn är NEOD.

ISIN-kod: SE0011563410 för aktierna och SE0011725605 för teckningsoptionerna av serie TO 1.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från NeoDynamics att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
7 november, 201811:00 - 18:00  Sedermeradagen Stockholm  Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4,Stockholm  Anmälan görs via www.sedermera.se 
10 november, 201811:30 – 17:00  Moneypenny Medlemskonference  MetropolKronprinsesse Sofies Vej 35,Copenhagen  Anmälan görs via https://mymoneyinvest.dk/  
12 november, 201808:00 - 21:00 Stora Aktiedagen Göteborg Svenska Mässan, Mässans Gata 8,Gothenburg Anmälan görs via www.aktiespararna.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units.

För ytterligare information om emissionen av units samt planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                  

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Om NeoDynamics AB (publ) 

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har NeoDynamics byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever.

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar