Inbjudan - NeoDynamics presenterar prekliniska resultat 17 mars kl 13.00

Report this content

NeoDynamics AB (publ) presenterar ett abstract om prekliniska resultat med sitt innovativa biopsisystem NeoNavia vid St Gallen International Breast Cancer Conference 2021 som hålls den 17-21 mars 2021 i Wien.

Med anledning av detta arrangerar NeoDynamics och Redeye parallellt en digital presentation för finansmarknaden nu på onsdag den 17 mars kl 13.00-14.00 där VD Anna Eriksrud och Dr Kai-Uwe Schässburger, Head of Clinical Development & Medical Affairs, presenterar resultaten och kommenterar lanseringen av produkten. Presentationen följs av en frågestund som leds av Redeyes analytiker Oskar Bergman. Presentationen hålls på engelska. 

Anmälan till presentationen hos Redeye görs via följande länk:  https://www.lyyti.in/Strategy_Update_NeoDynamics_9010

Abstractet kommer även att publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Breast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         
Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com 

Om NeoDynamics AB
NeoDynamics AB (publ(publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har utvecklat ett innovativt precisionsbiopsisystem, NeoNavia®. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik, baserad på forskning som bedrivits vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige och fler än 500 patienter har provtagits med systemet som nu introduceras kommersiellt.

Om NeoNavia
NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. 
Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar.  Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Prenumerera