Marknadsmeddelande 305/18 – NeoDynamics AB noteras på Spotlight Stock Market den 7 december 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för NeoDynamics AB:s aktie och teckningsoption är den 7 december 2018. Kortnamnet för aktien är NEOD. Kortnamnet för teckningsoptionen är NEOD TO 1.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 1 530 352 SEK fördelade på 15 303 520 aktier.

Information om teckningsoptionen: En (1) teckningsoption NEOD TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 8,20 SEK.

Fullständiga villkor finns på bolagets hemsida.

Information om aktien:
Kortnamn: NEOD

Aktienamn: NeoDynamics
ISIN-kod: SE0011563410
Orderboks-ID: 4SA1
CFI: ESVUFR
FISN: NEODYNAMIC/SH
Organisationsnummer: 559014-9117
LEI: 894500U5T1FA0CZS6P03
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första dag för handel: 7 december 2018
Antal aktier: 15 303 520
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: NEOD TO 1

ISIN-kod: SE0011725605
Orderboks-ID: 4SG4
CFI: RMXXXX
FISN: NEODYNAMIC/OPT RTS 20191129
Första dag för handel: 7 december 2018
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size: A (Other instruments) 

Stockholm den 5 december, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.