NeoDynamics AB (publ) blir delägare i nytt bolag kring hudbiopsier

Report this content

NeoDynamics AB (publ) startar tillsammans med hudläkare från Karolinska sjukhuset ett bolag som ska utveckla ett nytt innovativt biopsiinstrument för effektivare vävnadsprovtagning vid misstänkt hudcancer.

NeoDynamics blir delägare i det nybildade bolaget Szafran Biopsy AB, som ska vidareutveckla ett förbättrat stansbiopsi-instrument för effektivare provtagning av hudförändringar. Projektet har sedan tidigare anslag från Vinnova (MedTech4Health). Konceptutveckling och utvärdering av instrumentet har sedan 2018 gjorts av hudläkare på Karolinska Sjukhuset med stöd av NeoDynamics. Projektet har på senare tid gjort tydliga framsteg och genom bolagsbildningen kan utvecklingen fortsätta som ett separat projekt, vilket skapar förutsättningar för ytterligare forskningsfinansiering.

Projektet leds av hudläkare Rebecca Szafran vid NKS, Nya Karolinska Sjukhuset,. NeoDynamics stödjer projektet med nyckelkompetens. Alla immateriella rättigheter som tillhör projektet läggs i det nybildade bolaget där NeoDynamics initialt får 10 procent med option att öka sitt ägande till totalt 40 procent.

”Hudcancer är en av de vanligaste cancertyperna i världen och incidensen ökar. Dagens globala standardmetod för diagnostik av hudförändringar är s.k. stansbiopsi. Metodens betydelse inom dermatologi beskrevs första gången år 1887 och instrumenten har inte nämnvärt moderniserats sedan dess. Vi tar fram ett instrument som förenklar, effektiviserar och förbättrar diagnostiken av vävnadsprovtagningen. Instrumentet har stor potential hälsoekonomiskt och miljömässigt. Avtalet med NeoDynamics ger goda möjligheter att ta min produktidé genom produktutvecklingsfasen och en eventuell lansering genom partner eller avyttring”, säger Rebecca Szafran.

”Vi är mycket glada för samarbetet och vi ser stora synergier med vår produktutveckling och kliniska erfarenhet och bedömer att produkten har en intressant ekonomisk potential med en relativt kort tid till marknad. Genom att projektet drivs i ett separat bolag kan vi fortsatt fokusera på vårt nya mikropulsbaserade biopsisystem för bättre bröstcancerdiagnostik. Sammantaget ser vi att detta är till gagn för våra aktieägare och stärker bolaget”, säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen.vrenning@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar