NeoDynamics AB (publ) erhåller besked om beviljat patent på biopsi-instrument i Kina

Report this content

Det väntade beskedet från den kinesiska patentmyndigheten innebär att NeoDynamics unika biopsi-instrument med frontmatad nål och integrerad trokar, som utgör en viktig komponent i NeoNavia® biopsisystem, har blivit godkänt. Patentet ökar skyddet för biopsisystemet NeoNavia, vilket ytterligare stärker bolagets konkurrenskraft.

”Detta är en glädjande nyhet för våra aktieägare, även om det var väntat. Den kinesiska marknaden är en stor och växande biopsimarknad och en viktig del i vår globala strategi. Tillsammans med våra övriga patent är detta en bekräftelse på vår unika teknologi och en bra språngbräda inför vårt kommande arbete med att lämna in registreringsansökan i Kina. Vi beräknar att detta kan ske i slutet av nästa år. Satsningen på biopsisystemet innebär att NeoDynamics kommer att erbjuda flera olika nåltyper med olika funktioner, alla med mikropulsteknologi. Detta patent ökar skyddet för en av våra nåltyper ytterligare. Nåltypen gör det möjligt för radiologen att ta tillförlitliga vävnadsprover av hög kvalitet. Den patenterade nålen används i de produkter som ingår i våra kliniska studier i Europa. Lanseringen av biopsisystemet sker under det andra kvartalet efter nyligen erhållet regulatoriskt godkännande i EU”,säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

www.neodynamics.com

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera